SOCIALINĖS-PILIETINĖS VEIKLOS ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS (Patvirtinta Šilutės r. Usėnų pagrindinės mokyklos direktoriaus 2023 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. V1-114) (110,6 KB)

  ŠILUTĖS R. USĖNŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS (Patvirtinta Šilutės r. Usėnų pagrindinės mokyklos direktoriaus 2024 m. balandžio 9 d. įsakymu Nr. V1-59) (133,9 KB)

  ŠILUTĖS R. USĖNŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ MOKYMOSI PASIEKIMŲ IR PAŽANGOS VERTINIMO TVARKOS APRAŠAS (Patvirtinta Šilutės r. Usėnų pagrindinės mokyklos direktoriaus 2023 m. spalio 20 d. įsakymu Nr. V1-137) (153,9 KB)

  ŠILUTĖS R. USĖNŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS (Patvirtinta Šilutės r. Usėnų pagrindinės mokyklos direktoriaus 2023-09-28 įsakymu Nr. V1-124) (134,4 KB)

  MOKINIŲ PAMOKŲ LANKOMUMO APSKAITOS BEI MOKYKLOS NELANKYMO PREVENCIJOS TVARKOS APRAŠAS (Patvirtinta Šilutės r. Usėnų pagrindinės mokyklos direktoriaus 2023 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V1-117) (129,5 KB)

  ŠILUTĖS R. USĖNŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ MAITINIMO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS (Patvirtinta Šilutės r. Usėnų pagrindinės mokyklos direktoriaus 2022 m. sausio 20 d. įsakymu Nr. V1-8) (171,6 KB)

  ŠILUTĖS R. USĖNŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS PSICHOLOGINIO SMURTO IR MOBINGO POLITIKA (Patvirtinta Šilutės r. Usėnų pagrindinės mokyklos direktoriaus 2021 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. V1-109) (452,3 KB)

  ŠILUTĖS R. USĖNŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS NUOSTATAI (Patvirtinti Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2021 birželio mėn. 23 d. sprendimu Nr. T1-737) (727,7 KB)

  2021-2023 METŲ KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMA IR PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PLANAS (170,9 KB)

  ĮSAKYMAS DĖL ŠILUTĖS R. USĖNŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS DARBO TVARKOS TAISYKLIŲ PAKEITIMO (Patvirtinta Šilutės r. Usėnų pagrindinės mokyklos direktoriaus 2020 m. rugsėjo 28 d. įsakymo Nr. V1-111) (96,6 KB)

  ŠILUTĖS R. USĖNŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS UGDYMO(SI) PROCESO ORGANIZAVIMO NUOTOLINIU BŪDU TVARKOS APRAŠAS (Patvirtinta Šilutės r. Usėnų pagrindinės mokyklos direktoriaus 2020 m. rugpjūčio 26 d. įsakymu Nr. V1-85) (205,4 KB)

  IKIMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĖS VAIKŲ UGDYMO DIENŲ LANKOMUMO APSKAITOS TVARKOS APRAŠAS (Patvirtinta Šilutės r. Usėnų pagrindinės mokyklos direktoriaus 2019 m. spalio 7 d. įsakymu Nr. V1-135) (140,5 KB)

  ŠILUTĖS R. USĖNŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS ELEKTRONINIO DIENYNO TVARKYMO NUOSTATAI (Patvirtinti 2019-09-02 direktoriaus įsakymu V1-118) (141,2 KB)

  ŠILUTĖS R. USĖNŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS (Patvirtinta Šilutės r. Usėnų pagrindinės mokyklos direktoriaus 2018 m. gegužės 23 d. įsakymu Nr. V1-97) (234,3 KB)

  ŠILUTĖS R. USĖNŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS DARBO TVARKOS TAISYKLĖS (Patvirtinta Šilutės r. Usėnų pagrindinės mokyklos direktoriaus 2018 m. sausio 31 d. įsakymo Nr. V1-24) (199,2 KB)

  ŠILUTĖS R. USĖNŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS SMURTO IR PATYČIŲ PREVENCIJOS IR INTERVENCIJOS VYKDYMO TVARKOS APRAŠAS (Patvirtinta Šilutės r. Usėnų pagrindinės mokyklos direktoriaus 2017 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V1-114) (168,1 KB)

  MOKINIŲ NEMOKAMO MAITINIMO TVARKOS APRAŠAS (Patvirtinta Šilutės r. Usėnų pagrindinės mokyklos direktoriaus 2016 m. spalio 3 d. įsakymu Nr. V1-152) (135,8 KB)

  TĖVŲ INFORMAVIMO IR ŠVIETIMO TVARKA (Patvirtinta Šilutės r. Usėnų pagrindinės mokyklos direktoriaus 2015-04-14 įsakymu Nr. V1-70) (116,6 KB)

  UŽMOKESČIO DYDŽIO UŽ VAIKO IŠLAIKYMĄ IKIMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĖJE NUSTATYMO TVARKOS APRAŠAS (Patvirtinta Šilutės r. Usėnų pagrindinės mokyklos direktoriaus 2024 m. balandžio 9 d. įsakymu Nr. V1- 58) (104,1 KB)

Paskutinį kartą redaguota: 2022-10-16