USĖNŲ PAGRINDINEI MOKYKLAI REIKALINGAS IKIMOKYKLINIO UGDYMO MOKYTOJAS (1,07 et.) – nuo 2024 m. rugsėjo 1 d.

            Darbo užmokestis mokamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymu, pareiginės algos koeficientas nustatomas atsižvelgiant į turimą darbo stažą ir kvalifikacinę kategoriją (1,0223 – 1,4358).

            Kelionė į darbą ir atgal dalinai apmokama (1km x 0,15 €).

Kreiptis galima bet kuriuo metu mob. tel. +370 652 30176 arba el. p. rastine@usenai.silute.lm.lt

SRAUTINĖ PAMOKA KITAIP

Gegužės 13 d. mokykloje lankėsi ir edukaciją, skirtą spaudos atgavimo Lietuvoje dienai paminėti, vedė  Pagėgių savivaldybės Martyno Jankaus muziejaus direktorė Liudvika Burzdžiuvienė.

Ji pristatė parodą, kalbėjo apie Martyno Jankaus asmenybę, jo šeimą ir veiklą. Nemažai dėmesio skyrė tuo metu leistam žurnalui „Aušra“, akcentuodama, kad jis neteisingai dažnai vadinamas laikraščiu.

6-9 klasių mokiniai neliko abejingi įtaigiai ir šiltai pristatytai informacijai. Užsiėmime dalyvavę lietuvių kalbos ir istorijos mokytojai jau turi planų, kaip pamokose panaudoti ir kūrybingai pritaikyti vertingą parodos medžiagą.

„AŠ IR POLICIJA“ II etapas

2024 m. gegužės 10 d. mokykloje apsilankiusios policijos pareigūnės Simona Cibauskaitė ir Agnė Vaitkienė, atvežė dovanų mokyklos komandai, kuri teisinių žinių konkurso „Aš ir policija“ rajono  etape užėmė I-ą vietą, o regioniniame ture Kaune vykusiose varžybose taip pat pateko tarp prizininkų. Parodžiusi greitį, sumanumą ir apsukrumą, mokyklos komanda užėmė III-ą vietą.

Tai mūsų mokiniai: Gabrielė Dragūnaitė (8 kl.), Deimantė Grikpėdytė (9 kl.), Deimantė Lizunovaitė ir Edvinas Jankauskas (10 kl.). Jų mokytoja Vida Beresnienė. Visiems ačiū!

Mokykla dėkoja ir Policijos komisariatui, kuris skyrė transportą nuvežti komandą į II etapą ir tuo pačiu suteikė galimybę 6 kl. mokiniams susipažinti su dalele Kauno istorijos.

daugiau nuotraukų galerijoje
MOKYTOJAI MOKĖSI

Rengdamasis įtraukiajam ugdymui mokyklos pedagogų kolektyvas (visų dalykų mokytojai ir pagalbos mokiniui specialistai) gegužės 9 d. dalyvavo mokymuose-metodinėje dienoje „Mokinių specialiųjų ugdymosi poreikių tenkinimas įtraukiojo ugdymo kontekste“. Lankėsi Klaipėdos Medeinės mokykloje, kuri yra regiono konsultacinis centras įtraukiojo ugdymo klausimais.

Šios mokyklos specialistai, turintys didelį įdirbį, pasidalijo savo žiniomis ir patirtimi, davė praktinių patarimų, supažindino su mokymo metodais ir priemonėmis, kuriuos tikslinga naudoti kasdieniniame darbe su specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiais vaikais. 

RENGINYS „LIETUVA SKAITO“

Lietuviškos spaudos atgavimo 120-ųjų metinių renginys „Lietuva skaito“ leido visiems – ir mokiniams, ir mokytojams – pasinerti į knygų pasaulį. Gegužės 7 d. jau dešimtą kartą Lietuvoje organizuojama Skaitymo pamoka.

            5-10 klasių mokiniai su jau skaitomomis ar ką tik iš bibliotekos pasiimtomis knygomis jaukiai įsitaisė aktų salėje, mažesnieji sutūpė ant minkštų kėdučių trečiojo aukšto fojė, dar kiti rinkosi bibliotekoje. Mokykla nurimo, nutilo, nes skaitomos knygos nukėlė į nepaprastus pasaulius, leido jaudintis dėl veikėjų ir kartu su jais leistis į nepatirtus nuotykius. Džiugu, kad į gražią skaitymo pamoką įsijungė visi mokiniai.

MOKINIAI ĖJO KNYGNEŠIŲ KELIAIS

2024 m. gegužės 7 d. mokyklos komanda dalyvavo Bitėnuose vykusiame teatralizuotame edukaciniame renginyje  „Knygnešių keliais – misija įmanoma! 2024“, skirtame spaudos atgavimo 120-ajai sukakčiai. Renginį organizavo Pagėgių savivaldybės Martyno Jankaus muziejus. Vykdant misiją reikėjo parodyti sumanumą ir greitumą, sušlapti kojas ir pasukti galvas. Mūsų „knygnešiai“ buvo vieni pirmųjų.

Dalyviai grįžo pavargę, tačiau pilni įspūdžių, parsivežė Padėkos raštą bei komandinių dovanų.

Mokinius rengė mokytojai Ligita Bobrovienė ir Vytautas Urba.

(daugiau…)
EDUKACIJA ŠILUTĖS F. BAJORAIČIO VIEŠOJOJE BIBLIOTEKOJE

Gegužės 6 d. 9 klasės mokiniai su istorijos mokytoja Vida Beresniene vyko į F. Bajoraičio biblioteką ir dalyvavo edukaciniame užsiėmime „Interaktyvus galvosūkių kambarys. Svečiuose pas Fridrichą Bajoraitį“. Miksuotos realybės interaktyviame galvosūkių kambaryje devintokai atliko 8 logines užduotis ir tokiu būdu įgijo naujų žinių apie Šilutės krašto, Mažosios Lietuvos veikėją, poetą mokytoją, keliaujančio knygynėlio įkūrėją Fridrichą Bajoraitį. Užsiėmimai kitose erdvėse turi reikšmės mokinių mokymosi motyvacijai, nes jie praktiškai pamato ir išbando tai, kas klasėje neįmanoma, išsineša gerą įspūdį, platesnį žinojimą ir supratimą.

IŠVYKA Į TURKIJĄ PAGAL ERASMUS+ PROGRAMĄ

Įgyvendinant Erasmus+ projektą 2023-1-LT01-KA122-SCH-000144979 š. m. balandžio 21-27 dienomis mokinių ir mokytojų (vykusių darbo stebėjimo vizito) komanda lankėsi HÜMEYRA ÖKTEN KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ mokykloje, esančioje Adanoje (Turkija).

Mokyklos delegaciją svetingai priėmė minėtos mokyklos mokytojai ir mokinės. Supažindino su mokykla. Stebėjome informatikos, inžinerijos ir biotechnologijų užsiėmimus ir kartu atlikome darbus. Dalyvavome marmurinio meno Ebru užsiėmime ir atliktus darbus parsivežėme namo.  Klausėmės turkiškos muzikos, stebėjome tautiškų šokių šou, žavėjomės turkų tradicinio meno dirbiniais,  šaudėme iš lanko, valgėme tradicinius patiekalus. Lankėmės Adanos provincijos nacionalinio švietimo direktoriaus Hasano Tevke kabinete, kur diskutavome apie Lietuvos ir Turkijos švietimo sistemų panašumus ir skirtumus. Aplankėmė Adanos senamiestį, lankėmės Didžiojoje mečetėje,  ėjome per Karaisali Varda tiltą. Pasivaikščiojome po Yerkopru ir kanjoną. Keliavome į Tarso ir Kapadokijos regionus. Labai patiko Požeminis miestas, Goreme parkas, Fėjų kaminai, Balandžių slėnis. Lankėmės Medresė ir kraštotyros muziejuje, šv. Pauliaus bažnyčioje. Didelį įspūdį paliko kriokliai.

Projekto veiklos buvo labai įdomios ir puikiai organizuotos. Mokiniai ir mokytojai, vykę darbo stebėjimo vizito, grįžo laimingi ir sužavėti, pilni įspūdžių.

Balandžio 30 d. savo patirtimi komanda pasidalino su  mokyklos bendruomene, pristatydami sukurtu filmuku, skaidrėmis ir pasakojimu.

Projektas finansuojamas Europos Sąjungos lėšomis.

daugiau nuotraukų galerijoje