Direktorė: Liucija Jasevičienė

Direktorės pavaduotoja ugdymui: Asta Arnašienė

Mokyklos tarybos pirmininkė: Sandra Glebienė

Mokykloje dirba 22 mokytojai:
12 mokytojų metodininkų, 7 vyresnieji mokytojai, 1 mokytojas, ikimokyklinio ugdymo vyresnioji mokytoja ir priešmokyklinio ugdymo vyresnioji mokytoja.
Mokiniams padeda pagalbos mokiniui specialistai: specialusis pedagogas / logopedas metodininkas, socialinis pedagogas metodininkas, psichologo asistentas, 3 mokytojo padėjėjai.

2023-2024 m. m. mokosi 103 mokinių: 1-4 klasėse – 41 mokinys, 5-10 klasėse – 62 mokiniai
Priešmokyklinio ugdymo grupę lanko 13 vaikų, ikimokyklinio ugdymo grupę lanko 17 vaikų.

Paskutinį kartą redaguota: 2023-10-06