Vardas, pavardė Pareigos, kvalifikacinė kategorija
Jolanta Alsytė Dailės vyr. mokytoja, technologijų mokytoja metodininkė
Asta Arnašienė Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, informacinių technologijų ir matematikos vyr. mokytoja
Diana Baužaitė-Mikužienė Pradinio ugdymo vyr. mokytoja, 3 klasės vadovė
Ligita Bobrovienė Lietuvių kalbos vyr. mokytoja, 10 klasės vadovė
Vida Beresnienė Istorijos ir pilietiškumo pagrindų mokytoja metodininkė
Loreta Butkienė Rusų kalbos mokytoja metodininkė
Loreta Burnickaitė Ikimokyklinio ugdymo grupės mokytoja
Liucija Jasevičienė Direktorė, vokiečių kalbos vyr. mokytoja
Aušra Juščienė Psichologo asistentė, etikos mokytoja
Rita Kundrotaitė Muzikos mokytoja, tikybos ir etikos mokytoja, 5 klasės vadovė
Rolandas Mažeika Biologijos, gamtos ir žmogaus mokytojas metodininkas, 6 klasės vadovas
Ramutė Mikelkevičienė Fizinio ugdymo vyr. mokytoja, ikimokyklinio ugdymo grupės mokytoja
Jurgita Milašienė Anglų kalbos vyr. mokytoja, 7 klasės vadovė
Jūratė Mockuvienė Pradinio ugdymo mokytoja metodininkė, 4 klasės vadovė
Edmundas Naujokas Technologijų mokytojas metodininkas
Danutė Pielikienė Fizikos mokytoja metodininkė
Daiva Audra Preikšienė Šokio vyr. mokytoja
Ina Raubienė Pradinio ugdymo mokytoja metodininkė, 2 klasės vadovė
Ina Stankevičiūtė Socialinė pedagogė metodininkė, socialinio ir emocinio ugdymo mokytoja
Asta Šeputienė Priešmokyklinio ugdymo vyr. mokytoja
Vida Škimelienė Specialioji pedagogė metodininkė, logopedė metodininkė
Danguolė Šulcienė Pradinio ugdymo mokytoja metodininkė, 1 klasės vadovė
Vytautas Urba Geografijos ir žmogaus saugos mokytojas metodininkas, 8 klasės vadovas
Silvija Zabarskienė Chemijos mokytoja metodininkė

Kiti darbuotojai:

Vardas, pavardė Pareigybė
Silvija Arnašienė Darželio auklėtojo padėjėja, valytoja
Povilas Barkauskas Kompiuterių inžinierius
Rima Girčienė Valytoja
Regina Gudlenkienė Valytoja
Juozas Gudlenkis Santechnikas
Edita Jakštienė Mokytojo padėjėja, valytoja
Lina Jankauskienė Valytoja
Raminta Kilinskienė Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja
Ervinas Krepštekys Vairuotojas
Stasys Lukošius Stalius
Rūta Plačienė Mokytojo padėjėja, valytoja

Paskutinį kartą redaguota: 2023-10-06