ERASMUS+ programos tarpmokyklinių strateginių partnerysčių projektas

„Discovering European heritage through cultural routes“

„Atrasti Europos paveldą, remiantis kultūrinėmis ištakomis“

Projekto vykdymo trukmė – 2 metai (2018-2020 m.)

Partneriai:

  • Italija (projekto koordinatorius)
  • Lietuva
  • Ispanija
  • Rumunija
  • Slovakija
  • Prancūzija

Veikla yra finansuojama iš Mokymosi visą gyvenimą programos, kurią Lietuvos Respublikoje administruoja Švietimo paramos fondas.

Projekto įgyvendinimui skirta 32009 eurų dotacija. 

Projekto metu turi būti įvykdyti 35 mobilumai (iš jų – 20 mokinių).

Projekte dalyvauja visa mokyklos bendruomenė.

Projekto tikslas – įtraukti jaunąją kartą į Europos kultūros paveldo vertybių atradimą ir išsaugojimą.

Uždaviniai:

* mokinių veikloms:

1. Geografinių, istorinių ir kultūrinių žinių gilinimas.

2. Naujų mokymosi metodų ir būdų išbandyti bei naujų įgūdžių įgijimas.

3. Bendravimo anglų kalba įgūdžių lavinimas ir tarpkultūrinių ryšių plėtojimas.

* mokytojams:

1. Naujų mokymo metodų, skatinančių mokinių domėjimąsi Europos kultūriniu paveldu išbandymas.

2.  Naujų mokymo(si) būdų kartu su šalių partnerių mokytojais paieška.

3. Projekto veiklų integravimas į mokomuosius  dalykus (istorija, anglų k., dailė, geografija, informacinės technologijos, lietuvių kalba, dorinio ugdymo ir kt.).

  Projekto veiklos (159,7 KB)

VEIKLOS MOKYKLOJE:

Spalio – lapkričio mėnesiais mokiniai kūrė projekto logotipą. Labiausiai pavykę logotipai buvo atrinkti dalyvauti konkurse. Mokiniai gražiausiu išrinko 1 logotipą. Šiame logotipe pavaizduota šv. Jokūbo kelią simbolizuojanti kriauklė, papuošta visų šalių partnerių vėliavomis

************

2018 m. lapkričio mėn. vyko tinkamiausio projekto logotipo rinkimai. Kiekviena šalis atsiuntė savo sukurtą logotipą. Mokiniai balsavo už labiausiai patikusį ir projekto logotipu išrinktas Italijos mokinių sukurtas. Beje, šis logotipas labiausiai patiko ir mūsų mokiniams

  Logotipų balsavimas (113,6 KB)

************

2019 m. kovo mėn. mokyklos bendruomenė buvo supažindinta su šv. Jokūbo keliu. Skaidres parengė ir pristatė mokytojos Vida Beresnienė ir Loreta Butkienė.

  Jokūbo kelio pristatymas (2,6 MB)

2019 m. gegužės 28 d. 5-9 kl. mokiniai aplankė Švėkšnos, Plungės, Žemaičių Kalvarijos ir Sedos bažnyčias, esančias šv. Jokūbo piligriminio kelio atšakoje Telšių vyskupijoje.

************

2020 m. birželio 13 d. grupė mokinių, vadovaujama mokytojo Vytauto Urbos, dalyvavo piligrimų žygyje Šv. Jokūbo kelio Žemaitijos/Karaliaučiaus atšakoje ir maršrutu Gardamas – Švėkšna pėsčiomis įveikė 13 km estafetę. Kelionės metu aplankė pakeliui esančias šventoves, kultūros paveldo, istorijos objektus.

ŠILUTĖS R. USĖNŲ PAGRINDINĖ MOKYKLA – ŠV. JOKŪBO KELIO JAUNŲJŲ AMBASADORIŲ ESTAFETĖJE

 Šv. Jokūbo kelias yra seniausias Europos kultūros kelias, kuriuo piligrimai keliauja nuo viduramžių. 2021 metai paskelbti šv. Jokūbo piligriminio kelio Lietuvoje metais. Šilutės r. Usėnų pagrindinės mokyklos mokiniai, dalyvaudami šv. Jokūbo kelio estafetėje, tapo garbingai vadinamais jaunaisiais šio kelio ambasadoriais. Pažymėtina ir tai, kad tai labai natūraliai įsiliejo į vykdomo tarptautinio ERASMUS+ projekto „Discovering European heritage through cultural routes“, finansuojamo iš Mokymosi visą gyvenimą lėšų, veiklas. 

                      2020 m. birželio mėn. moksleiviai, vadovaujami geografijos mokytojo Vytauto Urbos, dalyvavo estafetėje Šilutė – Švėkšna. Mūsų jaunimas ėjo pėsčiomis, įveikdamas 13 km. atkarpą. Smagu, kad kartu su mokiniais visą kelią žygiavo ir Lietuvos Respublikos Seimo narys Laurynas Kaščiūnas. 

Šiemet tradicinė jaunųjų ambasadorių estafetė Lietuvoje vyko jau šeštąjį kartą. 

Geografijos mokytojas, skautų vadas pakvietė mokinius vėl prisijungti prie piligrimų žygio. Estafetė perimta iš Semeliškių gimnazijos. Birželio 22 d. pasipuošę žaliais marškinėliais ir kepuraitėmis su užrašais „Usėnai“, užsirišę skautiškus kaklaraiščius 5-10 klasių mokiniai gražų rytą susirinko prie mokyklos, nusiteikę pėsčiomis įveikti 12 km šv. Jokūbo kelio atkarpą Gardamas – Šilutė. 

Kelionės metu žygeiviai aplankė pakeliui esančias šventoves, kultūros paveldo, istorijos objektus: Gardamo bažnyčią, Šv. Mergelės Marijos Lurdą, pailsėti sustojo prie paminklinio akmens, skirto M. Mažvydui, Švėkšnoje apžiūrėjo Šv, Apaštalo Jokūbo bažnyčią. Tuo pačiu galėjo prisiliesti prie šv. Jokūbo kelio simbolio – kriauklės, kuri simbolizuoja daug kelių, kuriuos įveikia piligrimai.                    Visiems žygio dalyviams įteikti jaunųjų ambasadorių Lietuvoje pažymėjimai. Nors kelionės metu mokiniai pavargo, tačiau suprato, kad tokie žygiai – ne tik gera proga pabūti su bendraminčiais, bet ir galimybė pabūti pačiam su savimi, atrasti save iš naujo, skirti laiko suvokimui, kas esi ir kuo nori būti.

                                                                                                                                                                                                                   Ilona. Lileikienė,

socialinė pedagogė

VIZITAI:

  2018 m. metų lapkričio 5-7 d. anglų k. mokytoja Jurgita Milašienė, dailės ir technologijų mokytoja Jolanta Alsytė ir istorijos mokytoja Vida Beresnienė lankėsi San Colombano al Lambro, Italijoje, pi (3,2 MB)

  2018-2020 metais Šilutės r. Usėnų pagrindinės mokyklos mokiniai ir mokytojai dalyvauja tarptautiniame strateginių mainų partnerysčių projekte Erasmus + „Discovering European heritage through cultural (91,6 KB)

************

  2019 m. balandžio mėn. įvyko antrasis susitikimas Prancūzijoje. Šiame susitikime dalyvavo Jurgita Milašienė ir Asta Arnašienė. Vizito metu jos mokėsi kurti programėles ir aptarė tolimesnes veiklas (226,2 KB)

************

  Trečiasis projekto dalyvių susitikimas vyko 2019 m. spalio 7-11 d. Rumunijoje Suceavos mieste. Į kelionę vyko keturi 9-10 klasių mokiniai – Ernesta Gedvilaitė, Ema Kumžaitė, Eimantas Gedvila, Tristanas Jasaitis ir mokytojos – Jurgita Milašienė ir Loreta Butkienė. (78,6 KB)

************

  2020 m. sausio 13-17 d. keturios 4-5 klasių mokinės – Eglė Vičkutė, Deimantė Grikpėdytė, Dominyka Mincevič ir Gabrielė Dragūnaitė bei mokytojos Jurgita Milašienė ir Liucija Jasevičienė vyko į ketvirtąjį susitikimą Ispanijos Ingenio mieste (Gran Karanijoje). (85,1 KB)

VIRTUALŪS VIZITAI:

ŠV. JOKŪBAS LYDĖJO VISO TARPTAUTINIO PROJEKTO METU

Kartu su kitų 5 Europos šalių – Italijos, Ispanijos, Rumunijos, Prancūzijos ir Slovakijos – mokyklomis Šilutės r. Usėnų pagrindinė mokykla per kultūros ištakas atranda Europą, vykdydama tarptautinį ERASMUS+ projektą „Discovering European heritage through cultural routes“, kurio veikla finansuojama iš Mokymosi visą gyvenimą programos lėšų.

Projekto tema – istorinis kultūrinis Europos paveldas. Žemaitijos piligriminio kelio atšaka mus domina labiausiai, nes ji driekiasi ir per Šilutės savivaldybę. Mokykloje nuo 2018-2019 m. m. vykdomos įvairios šio projekto veiklos.                 

Per pirmus dvejus metus įvyko 4 susitikimai. Mokinių ir mokytojų grupės lankėsi Rumunijoje, Ispanijoje, Prancūzijoje, Italijoje. 

Nuo 2020 metų pandemija pristabdė projekto vykdymą. Todėl pabaigti jį turėjome nuotoliniu būdu. Virtualiai po tris dienas mokinių ir mokytojų komandos „viešėjo“ Italijoje, Slovakijoje ir Prancūzijoje, kur galėjo pažinti mokyklas-partneres, šalių tradicijas, papročius ir paveldą.

Gegužės 4-7 dienomis mūsų mokykla „sulaukė“ pusantro šimto svečių iš Italijos, Rumunijos, Slovakijos, Ispanijos ir Prancūzijos, kuriuos pasveikino mokyklos direktorė, Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktorius Virgilijus Pozingis, Švietimo ir kultūros skyriaus vedėja Dainora Butvydienė, Usėnų seniūnas Algirdas Rauktys ir bendruomenės pirmininkė Aldona Rauktienė. Visus dalyvius pakvietėme į virtualią kelionę po mokyklą ir seniūniją, kurią sukūrė 7 kl. mokinė Deimantė Lizunovaitė.

Vėliau dalyviai įsijungė į Švėkšnos tradicinių amatų centro darbuotojų pravestą nuotolinę edukaciją apie kuršių vėtrunges. Tai vienas mūsų Pamario krašto simbolių. Jie supažindino su kuršių vėtrungių ir kurėnų istorija, simbolių bei spalvų reikšmėmis, gamybos procesu. Užsiėmimo metu dalyviai dekoravo vėtrunges savo norimomis spalvomis.

Pranešimą „Šv. Jokūbo piligrimų kelio susiformavimas Europoje“ perskaitė Klaipėdos universiteto docentas, Švėkšnos „Saulės“ gimnazijos tikybos mokytojas Remigijus Oželis. 

Dalyviai susipažino su Pamario kraštu, kur vanduo ir žmonės kuria veržlų gyvenimą, ir kitomis gražiausiomis Lietuvos vietomis, „aplankė“ Palangos gintaro muziejų, atliko užduotis. Mūsų mažos šalies kultūrinis ir kulinarinis paveldas padarė didelį įspūdį. Svečiai ne tik grožėjosi Dainų šventės Lietuvoje akimirkomis, bet ir patys turėjo parengti ir pristatyti namų darbus – išmokti lietuvių liaudies šokį „Grečenikė“. 

Partneriams buvo pristatytas mūsų sukurtas projekto produktas – virtualus šv. Jokūbo kelio Lietuvoje Žemaitijos-Karaliaučiaus atšakos žemėlapis. 

Džiaugiamės, kad mūsų projektui laiko atrado Nepriklausomybės Akto signatarė, Lietuvos Respublikos Seimo narė, šv. Jokūbo kelio globėja Lietuvoje Laima Andrikienė. Ji mielai įsijungė, pasveikino visus partnerius, savo pranešime „Šv. Jokūbo kelio šviesa“ sudėliojo visus šio piligriminio kelio akcentus ir padėkojo už prasmingas projekto veiklas. 

Virtualiai organizuoti veiklas buvo tikras iššūkis, su kuriuo puikiai susitvarkėme ir įgijome naujų patirčių.

Tokių projektų dėka mokiniai turi galimybę gilinti anglų k. žinias, ugdyti informacinių technologijų gebėjimus, komunikavimo įgūdžius, tobulinti pažintinę bei socialinę kompetenciją, plėsti akiratį. Šio projekto metu mokiniai ne tik susipažino su kitų šalių kultūriniu paveldu, tradicijomis, papročiais, tačiau turėjo puikią progą pagilinti žinias ir apie savo gimtąjį kraštą. Tikimės, kad užsimezgusi draugystė ir partnerystė sėkmingai gyvuos ir ateityje.

VIRTUALUS ŠV. JOKŪBO KELIO LIETUVOJE ŽEMAITIJOS-KARALIAUČIAUS ATŠAKOS ŽEMĖLAPIS

VIRTUALŪS SUSITIKIMAI ITALIJOJE, SLOVAKIJOJE IR PRANCŪZIJOJE

Pandemija pakeitė daugelio gyvenimą. Pakeitė ir projekto Erasmus+ veiklas. Numatyti 2020 m. kovo-gegužės mėn. susitikimai Italijoje, Slovakijoje, Prancūzijoje ir pas mus Lietuvoje įvyko tik po metų. Gaila, bet ir šie susitikimai buvo virtualūs.

Pirmasis susitikimas balandžio 28-30 d. vyko Italijos San Colombano al Lambro mokykloje „Don Gnocchi“. Veiklose dalyvavo 7 klasės mokiniai. „Vizito“ metu vaikai susipažino su mokyklos ir regiono istorija, kultūra ir tradicijomis. Kartu su projekto koordinatoriumi Giorgio Dacco „keliavo“ Saint Columbano keliu, susipažino su ir poetu Francesco Petrarca, aplankė Milano katedrą, dalyvavo kitose interaktyviose veiklose (veiklų programa pridedama).

Gegužės 12-14 d. virtualių susitikimų estafetę perrėmė Slovakijos Malacky gimnazija. Šios šalies veiklose dalyvavo 8-okai. Jie ne tik susipažino su mokykla, šalimi, klausė paskaitą apie Habsburgų dinastiją, bet ir pagilino anglų kalbos žinias bei patobulino IT gebėjimus (veiklų programa pridedama).

Projekto veiklas gegužės 19-21 d. užbaigė Prancūzijos Luxeuil-les-Bains mokykla. Šioje šalyje „lankėsi“ šeštokai ir devintokai. Čia projekto dalyviai atliko ne tik virtualias užduotis, bet ir kūrė savo šalies/gyvenvietės herbą, įgytas žinias tikrino atlikdami įvairias užduotis – sprendė kryžiažodžius, dėliojo puzzle, netgi tikrino matematikos gebėjimus (veiklų programa pridedama).

Gaila, kad susitikimai buvo tik virtualūs, bet ir šioje situacijoje galima įžvelgti pliusų – su šalimis projekto partnerėmis, jų kultūra ir tradicijomis galimybę susipažinti turėjo daugiau mokinių ir mokytojų. Šiose veiklose dalyvavo apie 50 mokinių bei 10 mokytojų. Visi jie turėjo galimybę pakeliauti virtualiais Europos kultūros paveldo keliais.

  VEIKLŲ PROGRAMA ITALIJOJE (346,7 KB)

  VEIKLŲ PROGRAMA SLOVAKIJOJE (112,2 KB)

  VEIKLŲ PROGRAMA PRANCŪZIJOJE (52,0 KB)

Paskutinį kartą redaguota: 2022-10-23