MOKYKLŲ APRŪPINIMAS GAMTOS IR TECHNOLOGINIŲ MOKSLŲ PRIEMONĖMIS

PROJEKTAS „MOKYKLŲ APRŪPINIMAS GAMTOS IR TECHNOLOGINIŲ MOKSLŲ PRIEMONĖMIS“

Mūsų mokykla 2017-2020 m. dalyvauja ES projekte „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“, įgyvendinamame pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą. Projektą remia ES regioninės plėtros fondas.

Projekto tikslas – didinti bendrojo ugdymo įstaigų tinklo veiklos efektyvumą.
Projekto uždavinys – modernizuoti gamtos ir technologinių mokslų mokymo(si) aplinką.
Projekto partneriai: visos šalies savivaldybės ir valstybinės mokyklos.
  Projekto įgyvendinimo metu yra vykdomos šios veiklos:

 • Gamtos ir technologinių mokslų mokymo priemonių ir įrangos įsigijimas. Perkami mokymo priemonių ir įrangos komplektai atskirai 1–4 kl. ir 5–8 kl. mokykloms, kurios vykdo atitinkamas bendrojo ugdymo programas. 

 • Gamtos ir technologinių mokslams mokyti įsigytų mokymo priemonių ir įrangos panaudojimo ugdymo procese metodikų parengimas. 

 2018 m. birželio mėn. mokyklą pasiekė priemonės 1-4 klasių mokiniams (nuo įprastų laboratorinių indų, gamtos pažinimo mokymo priemonių iki skaitmeninio mikroskopo bei rinkinių mechanikos bandymams atlikti).

 2019 m. mokykla gavo priemones ir 5-8 klasių gamtos mokslų – biologijos, fizikos ir chemijos – pamokoms vesti. 

 Įgyvendinat projektą „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinėmis mokslų priemonėmis“, pradinių klasių mokytojams yra sukurti 27 pasaulio pažinimo pamokų veiklų aprašai ir net 93 5-8 kl. gamtos mokslų pamokų veiklų aprašai bei metodiniai filmukai, kuriuose patariama, kaip nupirktas priemones naudoti pamokose.

 Šis projektas – iššūkis ne tik mokyklai, bet ir mokytojams. Tačiau mokytojams, įsitraukusiems į tiriamąją veiklą ir patyrusiems, kaip mokiniai išgyvena atradimo džiaugsmą, šie sunkumai nėra dideli!

Paskutinį kartą redaguota: 2022-10-23