Tikslas – kurti mokyklą kaip nuolat savo veiklos kokybę įsivertinančią ir tobulėjančią organizaciją. Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimas vykdomas nuolat.

Koordinacinė veiklos kokybės įsivertinimo grupė:

 • Vida Beresnienė
 • Jurgita Milašienė
 • Danguolė Šulcienė
 • Jūratė Mockuvienė
 • Diana Baužaitė-Mikužienė
 • Aušra Juščienė

Mokykloje vykdomas pasirinktos veiklos srities (-čių) giluminis ir platusis įsivertinimas.

Mokykloje vykdomas pasirinktos veiklos srities (-čių) giluminis ir platusis įsivertinimas.
2020 m. atliktas platusis įsivertinimas. Įsivertinime dalyvavo 19 pedagogų. Jo metu nustatytos stipriosios mokyklos veiklos sritys:

 • 2.1.2. Ugdymo planai ir tvarkaraščiai (3,4)
 • 2.3.2. Ugdymas mokyklos gyvenimu (3,4)
 • 2.4.1. vertinimas ugdymui (3,3)
 • 4.2.1. Veikimas kartu (3,3)
 • 2.1.1. ugdymo(-si) tikslai

Giluminio veiklos kokybės įsivertinimo išvados ir pasiūlymai panaudojami mokyklos veiklos planui ir strateginiam planui rengti.
Taikomi vertinimo metodai:

 • anketavimas,
 • interviu,
 • dokumentų analizė,
 • diskusija.

  IŠORINIO MOKYKLOS VERTINIMO REZULTATAI (2018 M. BALANDŽIO 23-26 D. D.) (92,5 KB)

  MOKYKLOS, ĮGYVENDINANČIOS BENDROJO UGDYMO PROGRAMAS, VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMO METODIKA (145,5 KB)

Paskutinį kartą redaguota: 2022-11-30