SKUBIAI!

NUO 2023-09-01 MOKYKLAI REIKALINGI:

  •  PRIEŠMOKYKLINIO / IKIMOKYKLINIO UGDYMO MOKYTOJAS
  • MATEMATIKOS MOKYTOJAS

Darbo užmokestis mokamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymu, pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas nustatomas atsižvelgiant į turimą darbo stažą ir kvalifikacinę kategoriją (8,11 – 10,12).

Pretendentas turi atitikti Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 48 str. reikalavimus.

Kreiptis galima bet kuriuo metu darbo laiku tel. (8 441) 40142(8 441) 40287, mob. tel. 8 652 30176 arba el. p. direktorius@usenai.silute.lm.lt

MOKSLINĖ KONFERENCIJA KLAIPĖDOS UNIVERSITETE

Sėkmė lydėjo Gabrielę Dragūnaitę (8 kl.) ir Deimantę Grikpėdytę (9 kl.) balandžio 11 d. Klaipėdos universitete vykusioje tęstinėje mokslinėje mokinių konferencijoje „Tolerantiška mokykla – saugi visuomenė“. Jos pristatė pranešimą „Kaip gyventi ir mokytis kartu“ (jį rengiant prisidėjo ir dešimtokė Deimantė Lizunovaitė), kuris rengėjų buvo pripažintas inovatyviausiu. Merginos apdovanotos padėkomis ir asmeninėmis dovanomis. Joms pasirengti padėjo ir į konferenciją lydėjo pedagogės Aušra Juščienė ir Ina Stankevičiūtė. Ačiū visai komandai!

DAUGIAU NUOTRAUKŲ GALERIJOJE
MOKYKLOJE PO 40 METŲ

2023 m. rugpjūčio 19 d. mokykloje lankėsi pirmosios laidos abiturientai, vidurinę mokyklą baigę 1983 m.

            Susitikę po 40 metų apžiūrėjo pasikeitusią mokyklą, ieškojo ženklų, kurie primintų „jų laikus“, džiaugėsi vienas kitu ir klasės vadovu Gintaru Mikužaičiu. Jaunatviškai krykštavo vartydami klasės dienyną. Džiaugėsi, jog mokykla, nors ir žymiai sumažėjusi mokinių skaičiumi, vis dar gyvuoja. Susėdę lauke ant suolo, bandė pozuoti taip, kaip senoje, prieš keturis dešimtmečius darytoje nuotraukoje, kurią atrado 2-jo aukšto fojė Mokyklos laidų medyje.

daugiau nuotraukų galerijoje
2022-2023 M. M. DERLIUS

Ką pasėjome 2022-2023 m. m. pradžioje, suskaičiavome pabaigoje. Štai mūsų geriausieji akademiniai pasiekimai: geriausiai besimokantys ir geriausiai lankantys. Smagu pasidžiaugti, kad apie 70 % mokinių padarė asmeninę pažangą.

            Nuoširdžiai dėkojame ir mokinių tėveliams.

            Po vasaros susitiksime naujam startui!

DAUGIAU NUOTRAUKŲ GALERIJOJE
MOKINIAI IŠLEISTI Į VASARĄ, O DEŠIMTOKAI – Į GYVENIMĄ…

Birželio 22 d. mokykloje vyko Pasiekimų ir refleksijos dienos renginys, kurio metu buvo apibendrinti 2022-2023 m. m. pasiekimai. Pasidžiaugta rezultatais, mokinių aktyvumu mokykloje ir dalyvaujant įvairiose veiklose už mokyklos ribų.

            Padėkomis apdovanoti mokiniai už labai gerą ir gerą mokymąsi, už puikų lankomumą, padėkota aktyviesiems veiklų iniciatoriams, sportininkams, garsinusiems mokyklą  už mokyklos ribų. Nepamiršti ir „Šimto dešimtukininkų“ klubo nariai, ir dailyraščio konkurso nugalėtojai, ir olimpiadų bei konkursų prizininkai.  Skelbta dešimt nominacijų: „Metų akademiniai pasiekimai“, „Metų veiklų iniciatorius/ė“, „Aktyviausias pagalbininkas/ė“, „Metų sportininkas/ė“, „Metų kūrybiškiausias/ia “,   „Metų šauniausia klasė“, „Metų tenisininkas/ė“, „Metų naujokas/ė“ ir kitos.   Nebuvo pamirštas nė vienas, nes kiekvienas kuo nors prisidėjo prie mokyklos gyvenimo. Skambėjo nuotaikingos Vytauto Užkuraičio ir mokinių choro dainos, lietuvių liaudies ir šiuolaikiniai šokiai.

            Paskutinė nominacija „Metų dešimtokas“ išaugo į atsisveikinimo su dešimtokais šventę. Netrūko šiltų palinkėjimų, sveikinimų, gėlių, apkabinimų (nors įprastų pažymėjimų ir nebuvo). Dešimtokai parodė išradingumą įteikė originalias dovanėles mokytojams (pagal dalyko specifiką) ir mokyklos darbuotojams.

            Paskutinis paskutinės dienos akcentas – spalvotas piknikas parke prie mokyklos. Spalvotas, nes kiekviena klasė turėjo parodyti išmonę ir pasiruošti skirtingų spalvų vaišes.

            Šią turiningą dieną ir mokslo metų pabaigą vainikavo poilsio vakaras.

DAUGIAU NUOTRAUKŲ GALERIJOJE
PASKATINAMOJI IŠVYKA GERIAUSIEMS

Siekiant įvertinti ir paskatinti gabiausius, aktyviausius ir mokyklą garsinusius mokinius, mokslo metų pabaigoje jiems buvo suorganizuota išvyka. Atrinkta po 2 mokinius iš kiekvienos klasės. Birželio 20 d. mokiniai aplankė Baublių muziejų Bijotuose, pirmąjį senienų muziejų Lietuvoje. Jį išskaptuoto seno didelio ąžuolo kamiene 1812 m. įrengė rašytojas ir istorikas Dionizas Poška. Antrasis įrengtas 1824 m. 

Aplankytas ir netoliese esantis Medvėgalio piliakalnis bei jo apylinkės.

Ekskursijos dalyviai grįžo ne tik su geromis emocijomis, bet ir pasisėmę žinių apie savo gimtąjį kraštą.

DAUGIAU NUOTRAUKŲ GALERIJOJE
STOVYKLAVO PRADINUKAI

Birželio 12-16 d. vyko vaikų vasaros poilsio stovykla pradinių klasių mokiniams (I pamaina). Programą „Auk ir pažink“ su 17 vaikų šiemet įgyvendino mokytojos Ina Raubienė ir Diana Baužaitė-Mikužienė.

Visų penkių dienų išvykų metu vaikai daug pamatė, sužinojo ir patyrė:

  • Ventės Rago ornitologijos stotyje stebėjo paukščių gaudykles, susipažino su paukščių rūšimis, su jų žiedavimo ypatumais, patyrė, ką reiškia palaikyti paukštelį rankoje ir paleisti jį į laisvę, nepraleido progos užkopti į švyturį ir pasigėrėti atsiveriančiu vaizdu.
  • Aplankė Švėkšnos miestelį, susipažino su bažnyčia, parku, dvaru, smagiai eksperimentuodami dalyvavo keramikos edukacijoje. Užsiėmimas vaikams leido pažinti, kokias subtilias galybes gali atverti molio gniužulėlis, o pats lipdymo procesas išlaisvino vaikų fantazijas, skatino kūrybiškumą, lavino erdvinį pojūtį, pastabumą, suteikė daug gražių  ir džiaugsmingų akimirkų.
  • Vilkyškių laisvalaikio ir pramogų erdvėje „Istorijos inkubatorius“. Patyriminėse veiklose mokiniai domėjosi Prūsijos karalyste, Mažosios Lietuvos istorija, susipažino su šio krašto žymiais objektais ir žmonėmis, aplankė Raganų eglę ir Rambyno kalną. Veiklos sužavėjo vaikus ir suteikė atradimo džiaugsmą, sužinant paprastus, bet neįtikėtinus istorinius faktus.
  •      Šilutės viešojoje F. Bajoraičio bibliotekoje dalyvavo kūrybinėje edukacijoje „Rašiklio 3D galimybės meninėje saviraiškoje“. Užsiėmimą sudarė dvi dalys: literatūrinė viktorina ir kūrybinė dalis. Vaikai susipažino ir išmoko naudoti 3D rašiklį, kai vietoj rašalo naudojamas plastikinis siūlas ir sukuriamas trimatis daiktą. Taip pat kiekvienas dalyvis savarankiškai įveikė Lazerių kambario labirintus. Teko pereiti kliūtis nekliudžius lazerių. Panaudojant šiuolaikines IT vaikai lengviau įsisąmonino pateiktą informaciją, gilino skaitmeninę kompetenciją, su naujais iššūkiais, patirtimis ir atradimais puikiai praleido laiką.
  • Tikras sujudimas paskutinę dieną – sporto diena ir stovyklos veiklų refleksija. Šios dienos veiklos kryptys – padėti mokiniams suvokti fizinio aktyvumo, sveikos gyvensenos naudą sveikatai bei priminti taisykles, kaip elgtis  prie vandens telkinių. Ypač puikus praktinis užsiėmimas „Mokausi plaukti“ užsiėmimas, vykęs Šilutės baseine. Visą pusdienį mokiniai užsiėmė aktyvia ir įvairia sportine veikla. Sportinis azartas buvo žymiai svarbiau už laimėjimus. Visi mokiniai gavo padėkas ir prisiminimo dovanėles.

Stovyklos veikla – labai įvairi. Reflektuojant paaiškėjo, jog tikslas, kad stovyklautojai patirtų kuo spalvingesnių įspūdžių ir įgytų kuo įvairesnių patirčių, pasiektas.

daugiau nuotraukų galerijoje
VISKAS (IR DAR DAUGIAU!) APIE DUONĄ…

Birželio 12-16 dienomis 5-10 klasių mokiniams vyko trys praktinių studijų dienos tema „Duonos kelias“.

Kasdien valgydami duoną kaip įprastą produktą, retai pagalvojame, kokia jos atsiradimo istorija, kokių rūšių duona vartojama kitose pasaulio šalyse, kaip ir iš ko duona kepama ir daug panašių dalykų. Prie duonos temos prieita per visus mokomuosius dalykus. Mokiniai domėjosi, rinko informaciją ir ją apibendrino, matavo, skaičiavo, lėkė į parduotuvę, lygino kainas, išbandė receptus, piešė, dainavo, vaidino, kūrė reklamą…

Paskutinę dieną mokykla kvepėjo raugu ir kepama duona, buvo pinami vainikai iš javų ir lauko gėlių, mokomasi liaudies žaidimų, aidėjo muzika ir kuriamo spektaklio šurmulys. Nuotaikingas veiklų pristatymas baigėsi pačių keptos duonos ragavimu.

Praktinių studijų dienos ugdo įvairias kompetencijas, gerina ir vaikų, ir mokytojų komandinio darbo įgūdžius, bendravimą mišriose grupėse. Džiugu, kad vis daugiau mokinių moka drąsiai ir aiškiai, net pajuokaudami pristatyti veiklas ir reflektuoti.

daugiau nuotraukų galerijoje
NIEKADA MUMS SPORTO NEBUS PER DAUG!

Birželio 15 d. kaip ir kasmet vyko sporto diena, kurioje dalyvavo 5-10 kl. mokiniai.

Vadovaujami mokytojų Ramutės, Rolando ir sveikatos priežiūros specialistės Vilmos, vaikai turėjo parodyti vikrumą, greitį, jėgą įvairiose rungtyse ir estafetėse bei pademonstruoti pirmosios pagalbos įgūdžius. Sporto šventė baigėsi refleksija ir apdovanojimais, lauko klasėje draugiškai visiems kartu atsigaivinant arbūzu.

daugiau nuotraukų galerijoje
PASKUTINĖ DIENA – SPORTO DIENA

Birželio 8 dieną vyko sporto ir sveikatingumo diena. Tai paskutinė mokslo metų diena pradinių klasių mokiniams. Sveikatos priežiūros specialistė Vilma priminė saugaus elgesio taisykles vasarą, pravedė mankštą. Dėkojame jai.

            Po to visi patraukė į žygį – per gyvenvietę prie verpsčių ansamblio.

            Grįžusių laukė vaišės – arbūzai. Vaikai puikiai praleido laiką.

            Prasideda atostogos!

daugiau nuotraukų galerijoje