MOKYKLAI REIKALINGI:
• PRIEŠMOKYKLINIO / IKIMOKYKLINIO UGDYMO MOKYTOJAS
• MATEMATIKOS MOKYTOJAS

Darbo užmokestis mokamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymu, pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas nustatomas atsižvelgiant į turimą darbo stažą ir kvalifikacinę kategoriją (nuo 7,44 – 9,71).

Pretendentas turi atitikti Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 48 str. reikalavimus.

Kreiptis galima bet kuriuo metu darbo laiku tel. (8 441) 40142, (8 441) 40287, mob. tel. 8 652 30176 arba el. p. direktorius@usenai.silute.lm.lt

Paskutinį kartą redaguota: 2023-10-06