Šilutės r. Usėnų pagrindinė mokykla


KONTAKTAI
Savivaldybės biudžetinė įstaiga Šilutės r. Usėnų pagrindinė mokykla

Jazminų g. 3, Usėnų k. ir sen., LT-99315, Šilutės r. sav.

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190697692

Tel.8 (441) 40142, 8 (441) 40287

Faks. 8 (441) 40142

Raštinės darbo laikas:
08:00 - 16:30

Rašykite mums:
Raštinė
Direktorius

Kaip mus rasti: žemėlapis.


PAIEŠKA
Veikla

Darbo užmokestis 2010 - 2015 (doc)
Darbo užmokestis 2016 (doc)
Darbo užmokestis 2017 (doc)
Darbo užmokestis 2018 (doc)
Darbo užmokestis 2019 (pdf)
Darbo užmokestis 2020 (pdf)
Darbo užmokestis 2021 (pdf)
Darbo užmokestis 2022 (pdf)
Finansinės ataskaitos:
Veikla ir būklė (xls). Veikla ir būklė (xls). Veikla ir būklė (xls). Veikla ir būklė (xls). Veikla ir būklė (xlsx), grynasis turtas (xlsx), pinigų srautai (xlsx). Finansinės būklės (xlsx) ir veiklos (xlsx) ataskaita. Aiškinamasis raštas (docx), Veiklos rezultatų ataskaita (xlsx), Finansinės būklės ataskaita (xlsx), 4 priedas (xlsx). Aiškinamasis raštas (docx), Veiklos rezultatų ataskaita (xlsx), Finansinės būklės ataskaita (xlsx), 4 priedas (xlsx). Biudžetas (xlsx), Krepšelis (xlsx), Spec. programos (xlsx). Aiškinamasis raštas (docx), Finansavimo sumos (docx), Finansavimo sumų likučiai (xlsx), Finansinės būklės (xlsx), Veiklos rezultatų (xlsx), Grynasis turtas (xlsx), Pinigų srautai (xlsx). Aiškinamasis raštas (docx), Veiklos rezultatų ataskaita (xlsx), Finansinės būklės ataskaita (xlsx), 4 priedas (xlsx). Aiškinamasis raštas (docx), Veiklos rezultatų ataskaita (xlsx), Finansinės būklės ataskaita (xlsx), 4 priedas (xlsx). Aiškinamasis raštas (docx), Veiklos rezultatų ataskaita (xlsx), Finansinės būklės ataskaita (xlsx), 4 priedas (xlsx). Aiškinamasis raštas (docx), Finansinės būklės ataskaita (xlsx), Veiklos rezultatų ataskaita (xlsx), Grynasis turtas (xlsx), Pinigų srautai (xlsx), 4 priedas (xlsx). Mokinio krepšelis (xlsx), Savarankiškos (xlsx). Aiškinamasis raštas (docx), Finansinės būklės ataskaita (xlsx), Veiklos rezultatų ataskaita (xlsx), 4 priedas (xlsx). Kasinės išlaidos - mokinio krepšelio (xlsx), Kasinės išlaidos - savarankiškų lėšų (xlsx), Kasinės išlaidos - spec. lėšų (xls), Kreditoriai - mokinio krepšelio (xlsx), Kreditoriai - savarankiškos lėšos (xlsx), Aiškinamasis raštas (docx), Finansinės būklės ataskaita (xlsx), Veiklos rezultatų ataskaita (xlsx), 4 priedas (xlsx). Kasinės išlaidos - mokinio krepšelio (xlsx), Kasinės išlaidos - savarankiškų lėšų (xlsx), Kreditoriai - mokinio krepšelio (xlsx), Kreditoriai - savarankiškos lėšos (xlsx). Aiškinamasis raštas (docx), Finansinės būklės ataskaita (xlsx), Veiklos rezultatų ataskaita (xlsx), Grynasis turtas (xlsx), Pinigų srautai (xlsx), 4 priedas (xlsx). Aiškinamasis raštas (docx), Finansinės būklės ataskaita (xlsx), Veiklos rezultatų ataskaita (xlsx), Finansavimo sumos 4 priedas (xlsx), Kreditoriai - mokinio krepšelio (xlsx), Kreditoriai - savarankiškos lėšos (xls), Kasinės išlaidos - mokinio krepšelio (ikimokyklinio ugdymo) (xlsx), Kasinės išlaidos - mokinio krepšelio (xlsx), Kasinės išlaidos - savarankiškų lėšų (ikimokyklinio ugdymo) (xlsx), Kasinės išlaidos - savarankiškų lėšų (xlsx), Kasinės išlaidos - specialiųjų lėšų (ikimokyklinio ugdymo) (xlsx), Kasinės išlaidos - specialiųjų lėšų (xlsx). Aiškinamasis raštas (docx), Finansinės būklės ataskaita (xlsx), Veiklos rezultatų ataskaita (xlsx), Finansavimo sumos 4 priedas (xlsx), Kreditoriai - Mokinio krepšelio (xls), Kreditoriai - Savarankiškos lėšos (xls), Savarankiškos lėšos - Ikimokyklinis ugdymas (xlsx). Mokinio krepšelis (xls), Spec. lėšos (xls), Savivaldybės lėšos (xls), Kreditoriai (xls), Finansinės būklės ataskaita (xlsx), Aiškinamasis raštas (docx), Finansavimo sumos 4 priedas (xlsx), Veiklos rezultatų ataskaita (xlsx). II forma, Kreditoriai , Finansinės ataskaitos - II forma, Kreditoriai, Finansinės ataskaitos II forma, Kreditoriai, Veikla ir būklė II forma, Kreditoriai, Finansinės ataskaitos II forma (pdf), Kreditoriai (pdf), Aiškinamasis raštas (pdf) Finansinės būklės ataskaita (pdf), Veiklos rezultatų ataskaita (pdf), Grynojo turto pokyčių ataskaita (pdf), Pinigų srautų ataskaita (pdf), Aiškinamasis raštas (pdf), Turto vertė (pdf). Išlaidų ataskaita. Forma Nr. 2 (19-20) (pdf), Išlaidų ataskaita. Forma Nr. 2 (15-18) (pdf), Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita. Forma Nr. 4 (16) (pdf), Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita. Forma Nr. 4 (15) (pdf), Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas (pdf), Veiklos rezultatų ataskaita (pdf), Finansinės būklės ataskaita (pdf). Išlaidų ataskaita. Forma Nr. 2 (pdf), Išlaidų ataskaita. Forma Nr. 2 (pdf), Išlaidų ataskaita. Forma Nr. 2 (pdf), Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita. Forma Nr. 4 (pdf), Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas (pdf), Veiklos rezultatų ataskaita (pdf), Finansinės būklės ataskaita (pdf). Išlaidų ataskaita. Forma Nr. 2 (pdf), Finansinės būklės ataskaita (pdf), Veiklos rezultatų ataskaita (pdf), Veiklos rezultatų ataskaita (pdf), Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita(pdf) Mokėtinų ir gautinių sumų ataskaita (pdf),
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo (pdf),
Finansinės būklės ataskaita (pdf),
Veiklos rezultatų ataskaita (pdf),
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo (pdf),
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo aiškinamasis raštas (pdf),
Mokėtinų ir gautinių sumų ataskaita (pdf),
Finansinės būklės ataskaita (pdf),
Veiklos rezultatų ataskaita (pdf),
Finansinės būklės ataskaita (pdf),
Veiklos rezultatų ataskaita (pdf),
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (pdf),
Mokėtinų ir gautinių sumų ataskaita (pdf),
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (pdf),
Gautinų sumų ataskaita (pdf),
Finansinės būklės ataskaita (pdf),
Veiklos rezultatų ataskaita (pdf),
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (pdf),
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo aiškinamasis raštas (pdf),
Gautinų sumų ataskaita (pdf),
Finansinės būklės ataskaita (pdf),
Veiklos rezultatų ataskaita (pdf),
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (pdf),
Finansinės būklės ataskaita (pdf),
Veiklos rezultatų ataskaita (pdf),
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (pdf),
Finansinės būklės ataskaita (pdf),
Veiklos rezultatų ataskaita (pdf),
Mokėtinų ir gautinių sumų ataskaita (pdf),
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (pdf),
Mokėtinų ir gautinių sumų ataskaita (pdf),
Finansinės būklės ataskaita (pdf)
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (pdf),
Mokėtinų ir gautinių sumų ataskaita (pdf),
Finansinės būklės ataskaita (pdf),
Veiklos rezultatų ataskaita (pdf),
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (pdf),
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (pdf),
Mokėtinų ir gautinių sumų ataskaita (pdf),
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (pdf),
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (pdf),
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (pdf),
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (pdf),
Mokėtinų ir gautinių sumų ataskaita (pdf)
Finansinės būklės ataskaita (pdf),
Veiklos rezultatų ataskaita (pdf),
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (pdf),
Finansinės būklės ataskaita (pdf),
Mokėtinų ir gautinių sumų ataskaita (pdf),
Veiklos rezultatų ataskaita (pdf),
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (pdf),
Mokėtinų ir gautinių sumų ataskaita (pdf),


MOKYKLOS VIZIJA

Mokykla siekia:
  • tapti efektyvia, atvira, saugia, aukštos kultūros pagrindine mokykla, kurioje dirba kvalifikuoti pedagogai, kartu su mokinių tėvais siekiantys paruošti mokinį gyvenimui;
  • puoselėti asmenybės augimą ir minties laisvę, toleranciją bei pagarbą sau ir kitiems;
  • rūpintis tautos istorija, tradicijų, kultūros puoselėjimu;
  • tapti bendruomenės kultūros centru.

MOKYKLOS MISIJA

  • mokykla teikia pradinį ir pagrindinį išsilavinimą, vykdo priešmokyklinį ir ikimokyklinį ugdymą.
  • ugdo mokinių gebėjimą integruotis besikeičiančioje visuomenėje bei puoselėja bendruomenės kultūrines etnines tradicijas.

MOKYKLOS VERTYBĖS

  • kiekvienas esame asmenybė, siekianti asmeninės ir socialinės atsakomybės ir vertinanti savo pasiekimus bei bendruomenės partnerystę.
  • mokykla yra besimokanti organizacija.

2022-2024 M. STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS (pdf)


2022 METŲ MOKYKLOS VEIKLOS PLANAS (pdf)


VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLOS PLANAS 2022 M. (pdf)


VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLOS UGDYMO ĮSTAIGOJE MĖNESIO VEIKLOS PLANAS (pdf)


VADOVO VEIKLOS METINĖS ATASKAITOS


© 2006-2022 Usėnų pagrindinė mokykla | Visos teisės saugomos