Šilutės r. Usėnų pagrindinė mokykla


KONTAKTAI
Savivaldybės biudžetinė įstaiga Šilutės r. Usėnų pagrindinė mokykla

Jazminų g. 3, Usėnų k. ir sen., LT-99315, Šilutės r. sav.

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190697692

Tel.8 (441) 40142, 8 (441) 40287

Faks. 8 (441) 40142

Raštinės darbo laikas:
08:00 - 16:30

Rašykite mums:
Raštinė
Direktorius

Kaip mus rasti: žemėlapis.

PAIEŠKA
Ugdymas karjerai (UK)

Ugdymas karjerai
2019 m.


Tikslas – sudaryti sąlygas mokiniams ugdytis karjeros galimybes.

Uždaviniai:
  1. Bendradarbiauti su įstaigomis, centrais, teikiančiais profesinio konsultavimo ir orientavimo paslaugas.
  2. Užtikrinti, kad mokiniams būtų lengvai prieinama informacija profesinio informavimo, konsultavimo klausimais.
  3. Orientuoti mokinius į popamokinę veiklą, atsižvelgiant į mokinių gebėjimus ir interesus.
  4. Atlikti tyrimus, parodančius, kaip mokiniai renkasi profesijas, kokie jų poreikiai ir gebėjimai.
Mokykloje:
  • teikiama tikslinė informacija apie specialybių ir profesijų turinį, ypatumus ir reikalavimus, mokymosi ir studijų programas, priėmimo sąlygas, darbo rinką ir profesinės karjeros galimybes;
  • konsultuojama profesinės karjeros ugdymo klausimais;
  • patariama, kur rasti profesinio informavimo ir konsultavimo šaltinius ir institucijas.


VEIKLOS PROGRAMA

Eil. nr. Veiklos sritis Veiklos turinys
1. Ugdymo karjerai veiklos planavimas Ugdymo karjerai veiklos funkcijų numatymas.
Ugdymo karjerai veiklos pagrindinių krypčių ir uždavinių apibrėžimas.
2. Skirtingų moksleivių grupių poreikių karjeros ugdymo srityje analizė Anketų sudarymas ir pateikimas. Savęs pažinimo testai internete.
Pokalbiai skirtingo amžiaus mokinių grupėse.
Pokalbiai su klasių auklėtojais, dalykų mokytojais.
3. Seminarai, pokalbiai mokiniams Koks aš esu? Ko aš noriu? Ką aš galiu? Kuo aš stiprus?
Kas yra karjeros planavimas? Supažindinimas su informacine sistema „AIKOS“.
Individuali karjeros vadyba. Kas tai?
Kaip ugdyti gebėjimą pristatyti save?
Dokumentų, susijusių su priėmimu į darbą ar studijas, rašymas.
Profesinės informacijos paieška internete.
Norai, galimybės ir realybė.
Mokymosi profilio pasirinkimo kriterijai.
4. Individuali veikla su mokiniais ir jų tėvais Individualios konsultacijos mokiniams ir jų tėvams.
Profesinių polinkių diagnostika, pasitelkiant specialistus.
5. Informacijos kaupimas, sisteminimas, atnaujinimas ir perteikimas Profesinio informavimo stendų leidyba ir nuolatinis atnaujinimas kabinete.
Ugdymo karjerai taško kabinete turtinimas informacine bei metodine medžiaga, įtraukiant į šią veiklą mokinius bei jų šeimų narius.
Kompiuterių klasės panaudojimas karjeros ugdymui skirtuose užsiėmimuose.
6. Organizacinis darbas Susitikimai su įvairių profesijų atstovais
Susitikimai su darbo biržos darbuotojais, darbo rinkos tarnybų atstovais.
Išvykų organizavimas į įmones, įstaigas, ūkius bei kitas darbo vietas.
Profesijų diena.
7. Ryšių su socialiniais partneriais plėtra Naujų socialinių partnerių paieška, užmezgant ryšius su mokymo įstaigomis, gamybinėmis organizacijomis, verslininkais.
Bendradarbiavimas su projektu „Būsiu“, dalyvavimas didžiausiame Baltijos regione moderniųjų technologijų ir verslumo renginyje „SWITCH!“
8. Bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžių saviugdai naudinga veikla Mokinių skatinimas dalyvauti ir dalyvavimas šalyje organizuojamų neakivaizdinių mokyklų, klubų veikloje.
Mokinių skatinimas dalyvauti ir dalyvavimas nacionaliniuose konkursuose, parodose ir kt.
9. Kvalifikacijos kėlimas Mokytojų ir mokinių dalyvavimas seminaruose, konferencijose.
Metodinės medžiagos kaupimas, analizė, perteikimas bei pritaikymas.
© 2006-2020 Usėnų pagrindinė mokykla | Visos teisės saugomos