Šilutės r. Usėnų pagrindinė mokykla


KONTAKTAI
Savivaldybės biudžetinė įstaiga Šilutės r. Usėnų pagrindinė mokykla

Jazminų g. 3, Usėnų k. ir sen., LT-99315, Šilutės r. sav.

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190697692

Tel.8 (441) 40142, 8 (441) 40287

Faks. 8 (441) 40142

Raštinės darbo laikas:
08:00 - 16:30

Rašykite mums:
Raštinė
Direktorius

Kaip mus rasti: žemėlapis.

PAIEŠKA
Tvarkos
ŠILUTĖS R. USĖNŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS NUOSTATAI (pdf) (Patvirtinti Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. kovo mėn. 29 d. sprendimu Nr. T1-948)

ŠILUTĖS R. USĖNŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS DARBO TVARKOS TAISYKLĖS (doc) (Patvirtinta Šilutės r. Usėnų pagrindinės mokyklos direktoriaus 2018 m. sausio 31 d. įsakymo Nr. V1-24)

ŠILUTĖS R. USĖNŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS (docx) (Patvirtinta Šilutės r. Usėnų pagrindinės mokyklos direktoriaus 2014-02-06 įsakymu Nr. V1-29)

ŠILUTĖS R. USĖNŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ MOKYMOSI PASIEKIMŲ IR PAŽANGOS VERTINIMO TVARKOS APRAŠAS (pdf) (Patvirtinta Šilutės r. Usėnų pagrindinės mokyklos direktoriaus 2017-08-25 įsakymu Nr. V1-106)

ŠILUTĖS R. USĖNŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS ELEKTRONINIO DIENYNO TVARKYMO NUOSTATAI (doc) (Patvirtinti 2017-08-31 direktoriaus įsakymu V1-113)

TĖVŲ INFORMAVIMO IR ŠVIETIMO TVARKA (docx) (Patvirtinta Šilutės r. Usėnų pagrindinės mokyklos direktoriaus 2015-04-14 įsakymu Nr. V1-70)

UŽMOKESČIO DYDŽIO UŽ VAIKO IŠLAIKYMĄ IKIMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĖJE NUSTATYMO TVARKOS APRAŠAS (doc) (Patvirtinta Šilutės r. Usėnų pagrindinės mokyklos direktoriaus 2015-08-31 įsakymu Nr. V1-143)

MOKINIŲ NEMOKAMO MAITINIMO TVARKOS APRAŠAS (doc) (Patvirtinta Šilutės r. Usėnų pagrindinės mokyklos direktoriaus 2016 m. spalio 3 d. įsakymu Nr. V1-152)

ŠILUTĖS R. USĖNŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS SMURTO IR PATYČIŲ PREVENCIJOS IR INTERVENCIJOS VYKDYMO TVARKOS APRAŠAS (doc) (Patvirtinta Šilutės r. Usėnų pagrindinės mokyklos direktoriaus 2017 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V1-114)

ŠILUTĖS R. USĖNŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS BENDRUOMENĖS NARIŲ SKATINIMO TVARKOS APRAŠAS (docx) (Patvirtinta Šilutės r. Usėnų pagrindinės mokyklos direktoriaus 2016 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. V1-114)

ŠILUTĖS R. USĖNŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS (docx) (Patvirtinta Šilutės r. Usėnų pagrindinės mokyklos direktoriaus 2018 m. gegužės 23 d. įsakymu Nr. V1-97)

ŠILUTĖS R. USĖNŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS (doc) (Patvirtinta Šilutės r. Usėnų pagrindinės mokyklos direktoriaus 2018 m. kovo 9 d. įsakymu Nr. V1-49)

IKIMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĖS VAIKŲ UGDYMO DIENŲ LANKOMUMO APSKAITOS TVARKOS APRAŠAS (Patvirtinta Šilutės r. Usėnų pagrindinės mokyklos direktoriaus 2019 m. spalio 7 d. įsakymu Nr. V1-135) (pdf)

MOKINIŲ PAMOKŲ LANKOMUMO APSKAITOS BEI MOKYKLOS NELANKYMO PREVENCIJOS TVARKOS APRAŠAS (Patvirtinta Šilutės r. Usėnų pagrindinės mokyklos direktoriaus 2019 m. spalio 7 d. įsakymu Nr. V1-135) (pdf)

ŠILUTĖS R. USĖNŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS UGDYMO(SI) PROCESO ORGANIZAVIMO NUOTOLINIU BŪDU TVARKOS APRAŠAS (Patvirtinta Šilutės r. Usėnų pagrindinės mokyklos direktoriaus 2020 m. kovo 26 d. įsakymu Nr. V1-49) (pdf)
© 2006-2020 Usėnų pagrindinė mokykla | Visos teisės saugomos