Šilutės r. Usėnų pagrindinė mokykla


KONTAKTAI
Savivaldybės biudžetinė įstaiga Šilutės r. Usėnų pagrindinė mokykla

Jazminų g. 3, Usėnų k. ir sen., LT-99315, Šilutės r. sav.

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190697692

Tel.8 (441) 40142, 8 (441) 40287

Faks. 8 (441) 40142

Raštinės darbo laikas:
08:00 - 16:30

Rašykite mums:
Raštinė
Direktorius

Kaip mus rasti: žemėlapis.


PAIEŠKA
Tvarkos
ŠILUTĖS R. USĖNŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS NUOSTATAI (pdf) (Patvirtinti Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2021 birželio mėn. 23 d. sprendimu Nr. T1-737)

ŠILUTĖS R. USĖNŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS DARBO TVARKOS TAISYKLĖS (doc) (Patvirtinta Šilutės r. Usėnų pagrindinės mokyklos direktoriaus 2018 m. sausio 31 d. įsakymo Nr. V1-24)

ĮSAKYMAS DĖL ŠILUTĖS R. USĖNŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS DARBO TVARKOS TAISYKLIŲ PAKEITIMO (pdf) (Patvirtinta Šilutės r. Usėnų pagrindinės mokyklos direktoriaus 2020 m. rugsėjo 28 d. įsakymo Nr. V1-111)

ŠILUTĖS R. USĖNŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS (pdf) (Patvirtinta Šilutės r. Usėnų pagrindinės mokyklos direktoriaus 2020-09-28 įsakymu Nr. V1-110)

ŠILUTĖS R. USĖNŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ MOKYMOSI PASIEKIMŲ IR PAŽANGOS VERTINIMO TVARKOS APRAŠAS (pdf) (Patvirtinta Šilutės r. Usėnų pagrindinės mokyklos direktoriaus 2017-08-25 įsakymu Nr. V1-106)

ŠILUTĖS R. USĖNŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS ELEKTRONINIO DIENYNO TVARKYMO NUOSTATAI (pdf) (Patvirtinti 2019-09-02 direktoriaus įsakymu V1-118)

TĖVŲ INFORMAVIMO IR ŠVIETIMO TVARKA (docx) (Patvirtinta Šilutės r. Usėnų pagrindinės mokyklos direktoriaus 2015-04-14 įsakymu Nr. V1-70)

UŽMOKESČIO DYDŽIO UŽ VAIKO IŠLAIKYMĄ IKIMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĖJE NUSTATYMO TVARKOS APRAŠAS (pdf) (Patvirtinta Šilutės r. Usėnų pagrindinės mokyklos direktoriaus 2022-02-28 įsakymu Nr. V1-30)

ŠILUTĖS R. USĖNŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ MAITINIMO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS (pdf) (Patvirtinta Šilutės r. Usėnų pagrindinės mokyklos direktoriaus 2022 m. sausi2017 d. įsakymu Nr. V1-8)

ŠILUTĖS R. USĖNŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS SMURTO IR PATYČIŲ PREVENCIJOS IR INTERVENCIJOS VYKDYMO TVARKOS APRAŠAS (doc) (Patvirtinta Šilutės r. Usėnų pagrindinės mokyklos direktoriaus 2017 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V1-114)

ŠILUTĖS R. USĖNŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS BENDRUOMENĖS NARIŲ SKATINIMO TVARKOS APRAŠAS (docx) (Patvirtinta Šilutės r. Usėnų pagrindinės mokyklos direktoriaus 2016 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. V1-114)

ŠILUTĖS R. USĖNŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS (docx) (Patvirtinta Šilutės r. Usėnų pagrindinės mokyklos direktoriaus 2018 m. gegužės 23 d. įsakymu Nr. V1-97)

ŠILUTĖS R. USĖNŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS (pdf) (Patvirtinta Šilutės r. Usėnų pagrindinės mokyklos direktoriaus 2019 m. spalio 18 d. įsakymu Nr. V1-139)

IKIMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĖS VAIKŲ UGDYMO DIENŲ LANKOMUMO APSKAITOS TVARKOS APRAŠAS (Patvirtinta Šilutės r. Usėnų pagrindinės mokyklos direktoriaus 2019 m. spalio 7 d. įsakymu Nr. V1-135) (pdf)

MOKINIŲ PAMOKŲ LANKOMUMO APSKAITOS BEI MOKYKLOS NELANKYMO PREVENCIJOS TVARKOS APRAŠAS (Patvirtinta Šilutės r. Usėnų pagrindinės mokyklos direktoriaus 2019 m. spalio 7 d. įsakymu Nr. V1-135) (pdf)

ŠILUTĖS R. USĖNŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS UGDYMO(SI) PROCESO ORGANIZAVIMO NUOTOLINIU BŪDU TVARKOS APRAŠAS (Patvirtinta Šilutės r. Usėnų pagrindinės mokyklos direktoriaus 2020 m. rugpjūčio 26 d. įsakymu Nr. V1-85) (pdf)

ŠILUTĖS R. USĖNŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS 2021-2023 METŲ KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMA IR PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PLANAS (Patvirtinta Šilutės r. Usėnų pagrindinės mokyklos direktoriaus 2021 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. V1-56) (pdf)

ŠILUTĖS R. USĖNŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS PSICHOLOGINIO SMURTO IR MOBINGO POLITIKA (Patvirtinta Šilutės r. Usėnų pagrindinės mokyklos direktoriaus 2021 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. V1-109) (pdf)
© 2006-2022 Usėnų pagrindinė mokykla | Visos teisės saugomos