Šilutės r. Usėnų pagrindinė mokykla


KONTAKTAI
Savivaldybės biudžetinė įstaiga Šilutės r. Usėnų pagrindinė mokykla

Jazminų g. 3, Usėnų k. ir sen., LT-99315, Šilutės r. sav.

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190697692

Tel.8 (441) 40142, 8 (441) 40287

Faks. 8 (441) 40142

Raštinės darbo laikas:
08:00 - 16:30

Rašykite mums:
Raštinė
Direktorius

Kaip mus rasti: žemėlapis.


PAIEŠKA
Paslaugos

Šilutės r. Usėnų pagrindinė mokykla yra savivaldybės biudžetinė įstaiga, viešasis juridinis asmuo.

Mokyklos tipas - pagrindinė bendrojo lavinimo mokykla, kodas 3123.
Mokymo forma - dieninė.
Mokyklos veiklos rūšys: ikimokyklinis ugdymas, priešmokyklinis ugdymas, pradinis ugdymas ir pagrindinis ugdymas bei neformalusis ugdymas.

Mokykla išduoda: Pagrindinio išsilavinimo pažymėjimus - baigusiems pagrindinio ugdymo programą; Pradinio išsilavinimo pažymėjimus - baigusiems pradinio ugdymo programą; Mokymosi pasiekimų pažymėjimus; Pradinio ugdymo pasiekimų pažymėjimus.

Mokyklos strateginiai tikslai:
1. Užtikrinti visų mokyklos mikrorajono mokinių nuo 6 iki 16 metų mokymąsi, suteikti jiems lygias galimybes įgyti pagrindinį išsilavinimą;
2. Užtikrinti aukštą teikiamų paslaugų kokybę;
3. Rengti tvirtus žinių ir įgūdžių pagrindus turinčius moksleivius, gebančius tinkamai pasirinkti tolimesnį kelią.

Mokykloje vykdomas ikimokyklinis ugdymas.
Nuo 2015-09-01 mokykloje įsteigta ikimokyklinio ugdymo grupė. Ją lanko 16 trejų – penkerių metų amžiaus vaikų. Grupės mokytojos – Beata Gorodeckienė ir Ramutė Mikelkevičienė.

Mokykloje vykdomas priešmokyklinis ugdymas.
Į mišrią priešmokyklinio ugdymo grupę priimami visi vaikai iš mokyklai priskirtų kaimų, kuriems kalendoriniais metais sukanka 6-eri metai. Šią grupę lanko ir keturmečiai bei penkiamečiai. Grupės mokytoja - Danutė Overlingienė.

Mokykloje dirba socialinis pedagogas.
Socialinė pedagogė - Ilona Lileikienė. Pagrindiniai jos veiklos tikslai ir uždaviniai yra: padėti mokiniams adaptuotis mokykloje, šalinti smurto, patyčių apraiškas, organizuoti ir vykdyti žalingų įpročių prevenciją, kontroliuoti mokinių lankomumą, bendradarbiauti su mokytojais, mokyklos administracija, mokinių tėvais, sprendžiant įvairias mokinių ugdymo problemas ir kt.

Mokykloje paslaugas teikia specialusis pedagogas ir logopedas.
Specialioji pedagogė Vida Škimelienė teikia specialiąją pagalbą mokiniams, turintiems negalių, sutrikimų, mokymosi sunkumų, padeda specialiųjų poreikių mokiniams įsisavinti ugdymo turinį atsižvelgdama į kiekvieno specialiųjų ugdymosi poreikių mokinio gebėjimus, galias ir mokymosi ypatumus.
Logopedė Vida Škimelienė teikia pagalbą mokiniams, turintiems kalbos ir kalbėjimo sutrikimų.

Mokykloje dirba psichologo asistentas

Nuo 2022 m. vasario 1 d. mokykloje dirba psichologo asistentė Aušra Juščienė. 

Ji konsultuoja psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčius mokinius, jų tėvus/globėjus, bendradarbiauja su mokytojais, kitais pagalbos mokiniui specialistais, rengia rekomendacijas, inicijuoja ir įgyvendina psichologinių problemų prevencijos programas, šviečia mokyklos bendruomenę. 


Mokykloje veikia Vaiko gerovės komisija.
Šios komisijos tikslas - padėti adaptuotis mokykloje ir įgyti pagrindinį išsilavinimą specialiųjų poreikių mokiniams. Komisija teikia kvalifikuotą pedagoginę, socialinę pagalbą specialiųjų poreikių turintiems mokiniams, besimokantiems visiškos integracijos būdu. Komisija bendradarbiauja su Šilutės ŠPT.

Mokykloje dirba visuomenės sveikatos priežiūros specialistas.

Mokykloje įrengtas visuomenės sveikatos priežiūros kabinetas.
Visuomenės sveikatos specialistė Aistė Budvytytė prižiūri mokinių testavimąsi savikontrolės testais, teikia konsultacijas iškilus klausimams dėl saviizoliacijos, karantino ir pan. Skaito paskaitas mokiniams įvairiomis temomis apie sveiką gyvenimo būdą, kalbasi apie asmeninės higienos svarbą kasdieniniame gyvenime, padeda pasirengti konkursams.

Mokinių pavėžėjimas.
Mokykla turi mokyklinį autobusą VW Crafter. Juo kasdien į mokyklą atvežama ir išvežama 54 mokiniai, kurie gyvena toliau negu 3 km nuo mokyklos. Mokiniai vežami į įvairius konkursus, olimpiadas, sportines varžybas, pažintines ekskursijas ir kt.

Mokinių maitinimas.
Mokiniai turi galimybę mokykloje pavalgyti pietus. Nemokamą maitinimą gauna apie 40 mokinių. Mokinius maitina UAB „LOREVA“
Valgiaraščiai:
1. 15 dienų valgiaraštis 11 m. ir vyresni.
2. 15 dienų valgiaraštis 6-10 m.
3. 15 dienų valgiaraštis 4-6 m.
© 2006-2022 Usėnų pagrindinė mokykla | Visos teisės saugomos