Šilutės r. Usėnų pagrindinė mokykla


KONTAKTAI
Savivaldybės biudžetinė įstaiga Šilutės r. Usėnų pagrindinė mokykla

Jazminų g. 3, Usėnų k. ir sen., LT-99315, Šilutės r. sav.

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190697692

Tel.8 (441) 40142, 8 (441) 40287

Faks. 8 (441) 40142

Raštinės darbo laikas:
08:00 - 16:30

Rašykite mums:
Raštinė
Direktorius

Kaip mus rasti: žemėlapis.


PAIEŠKA
Istorija


Mokyklos istorija

Šilutės r. Usėnų pagrindinė mokykla įkurta 1982 m. Anksčiau vietiniai mokiniai mokėsi Žemaitkiemio aštuonmetėje mokykloje, baigę ją vidurines lankydavo Šilutėje arba Stoniškiuose. Naujoji Usėnų vidurinė mokykla buvo 17-oji vidurinė mokykla Šilutės rajone. Mokyklai vadovauti pradeda Sofija Bagvilienė. Kolektyvas pasipildo naujais, ką tik aukštąsias pedagogines mokyklas baigusiais specialistais. Pirmuosius mokslo metus baigė 410 mokinių, iš jų tik 16 abiturientų.

2001 m. Šilutės rajono Tarybos sprendimu, vykdant mokyklų tinklo optimizavimą, mokykla buvo reorganizuota į pagrindinę mokyklą.

Per 20 mokyklos gyvavimo metų išleista 18 abiturientų laidų, brandos atestatus gavo 263 vaikinai ir merginos. Už gerą mokymąsi ir pavyzdingą elgesį 6 iš jų apdovanoti sidabro medaliais: V.Jakštaitė, D. Jončaitė, N. Bagvilaitė, I. Mejerytė, J. Bagvilaitė ir R. Kliaštornaitė. Atestatas su pagyrimu įteiktas ir XIV laidos abiturientui L. Jovaišai.

Mokykloje visada buvo propaguojama sveika gyvensena, sportas, šokis ir raiškus žodis. 1987 ir 1989 m. mokyklos tautinių šokių kolektyvai dalyvauja respublikinėse dainų šventėse (vadovės L. Jasevičienė ir D. Paškauskienė). Mokyklos dramos būrelis po zoninės apžiūros buvo pakviestas į televiziją (vadovė J. Daugalienė). Labai aktyviai veikė dziudo imtynių būrelis. 4 moksleiviai įvykdė kandidato į sporto meistrus normatyvus (vadovas V. Paškauskas).

2007 m. mokykloje pakeisti langai, atlikta fasado renovacija, suremontuota mokyklos sporto salė.

2007 m. spalio mėn. mokykla minėjo 25-ąjį jubiliejų. Į pagražėjusią mokyklą rinkosi visų 18 laidų abiturientai bei šešios pagrindinės mokyklos laidos. Per 25-erius Usėnų vidurinės / pagrindinės mokyklos metus yra dirbę net 112 mokytojų. Pirmaisiais metais darbą pradėjo 27 mokytojai,25-ąjį jubiliejų mokykloje pasitiko tik 23 pedagogai.

Nuo 2008 m. spalio mėn. mokyklos direktoriaus pareigas eina Liucija Jasevičienė. Direktoriaus pavaduotoja ugdymui - Asta Arnašienė (nuo 2001 m.).

2010 m. į mokyklą buvo įkeltas Šilutės F. Bajoraičio viešosios bibliotekos filialas.

2012 m. spalio mėnesį vyko mokyklos 30-ojo jubiliejaus renginiai.

2012-2014 metais mokykla vykdė tarptautinį COMENIUS daugiašalalės mokyklų partnerysės projektą „Peace: common language of Europe“. Partneriai – Turkija (Siirt), Lenkija (Grudzadz), Italija (Teano), Italija (Caserta). Mokykla įvykde 38 mobilumus, įgijo tarpkultūrinio bendradarbiavimo patirties, užsimezgė draugystė tarp mokinų ir mokytojų.

Nuo 2015 m. rugsėjo 1 d. mokyklos patalpose pradėjo veikti visos dienos ikimokyklinio ugdymo grupė, kurią lanko 2-5 m. amžiaus vaikai. Pagalbos mokiniui specialistų komandą papildė specialusis pedagogas (0,5 et.).

2017 m. įvairiomis veiklomis paminėtas mokyklos 35-asis jubiliejus: mokyklos istorijos pamoka, kurioje dalyvavo buvę mokytojai; draugiškomis mokinių ir buvusių mokinių, šiuo metu dirbančių mokykloje, varžybomis; mokiniai rašė laiškus savo mokyklai, buvo pasodintas obelų sodas.

2018 m. balandžio 23-26 d. mokykloje vyko išorės vertinimas.

2018 m. spalio mėn. paaiškėjo, kad mokykla pripažinta viena iš trisdešimties Lietuvos mokyklų, turinčių stiprią geros mokyklos požymių raišką.

Nuo 2018 iki 2020 m. mokykla dalyvauja ERASMUS+ programoje. Projekto „Discovering European heritage through cultural routes“ partneriai – Italijos, Ispanijos, Prancūzijos, Slovakijos ir Rumunijos mokyklos.

2021-2022 m. m. mokykloje pradėjo dirbti psichologo asistentas.

2019-2022 m. mokykla vykdė Kokybės krepšelio projektą, finansuojamą Europos struktūrinių fondų. Projekto veiklos buvo orientuotos į ugdymo kokybės gerinimą. Už gautus 27051 € vykdytos įvairios projektinės veiklos mokiniams, sustiprinta pagalba mokiniui, mokymai pedagogams, įsigyta daug mokymo priemonių ir IT įrangos.
© 2006-2022 Usėnų pagrindinė mokykla | Visos teisės saugomos