Šilutės r. Usėnų pagrindinė mokykla


KONTAKTAI
Savivaldybės biudžetinė įstaiga Šilutės r. Usėnų pagrindinė mokykla

Jazminų g. 3, Usėnų k. ir sen., LT-99315, Šilutės r. sav.

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190697692

Tel.8 (441) 40142, 8 (441) 40287

Faks. 8 (441) 40142

Raštinės darbo laikas:
08:00 - 16:30

Rašykite mums:
Raštinė
Direktorius

Kaip mus rasti: žemėlapis.

PAIEŠKA
Erasmus
PROJEKTO APRAŠYMAS

ERASMUS+ programos tarpmokyklinių strateginių partnerysčių projektas


„Discovering European heritage through cultural routes“


„Atrasti Europos paveldą, remiantis kultūrinėmis ištakomis“


Projekto vykdymo trukmė – 2 metai (2018-2020 m.)

Partneriai:

  • Italija (projekto koordinatorius)
  • Lietuva
  • Ispanija
  • Rumunija
  • Slovakija
  • Prancūzija

Veikla yra finansuojama iš Mokymosi visą gyvenimą programos, kurią Lietuvos Respublikoje administruoja Švietimo paramos fondas.

Projekto įgyvendinimui skirta 32009 eurų dotacija. 

Projekto metu turi būti įvykdyti 35 mobilumai (iš jų – 20 mokinių).

Projekte dalyvauja visa mokyklos bendruomenė.


Projekto tikslas – įtraukti jaunąją kartą į Europos kultūros paveldo vertybių atradimą ir išsaugojimą.

Uždaviniai:

* mokinių veikloms:

1. Geografinių, istorinių ir kultūrinių žinių gilinimas.

2. Naujų mokymosi metodų ir būdų išbandyti bei naujų įgūdžių įgijimas.

3. Bendravimo anglų kalba įgūdžių lavinimas ir tarpkultūrinių ryšių plėtojimas.

* mokytojams:

1. Naujų mokymo metodų, skatinančių mokinių domėjimąsi Europos kultūriniu paveldu išbandymas.

2.  Naujų mokymo(si) būdų kartu su šalių partnerių mokytojais paieška.

3. Projekto veiklų integravimas į mokomuosius  dalykus (istorija, anglų k., dailė, geografija, informacinės technologijos, lietuvių kalba, dorinio ugdymo ir kt.).


Projekto veiklos (pdf)


VEIKLOS MOKYKLOJE:

Spalio – lapkričio mėnesiais mokiniai kūrė projekto logotipą. Labiausiai pavykę logotipai buvo atrinkti dalyvauti konkurse. Mokiniai gražiausiu išrinko 1 logotipą. Šiame logotipe pavaizduota šv. Jokūbo kelią simbolizuojanti kriauklė, papuošta visų šalių partnerių vėliavomis

************

2018 m. lapkričio mėn. vyko tinkamiausio projekto logotipo rinkimai. Kiekviena šalis atsiuntė savo sukurtą logotipą. Mokiniai balsavo už labiausiai patikusį ir projekto logotipu išrinktas Italijos mokinių sukurtas. Beje, šis logotipas labiausiai patiko ir mūsų mokiniams


Logotipų balsavimas (pdf)

************


2019 m. kovo mėn. mokyklos bendruomenė buvo supažindinta su šv. Jokūbo keliu. Skaidres parengė ir pristatė mokytojos Vida Beresnienė ir Loreta Butkienė. Pristatymas >>> (pdf)

************

2019 m. gegužės 28 d. 5-9 kl. mokiniai aplankė Švėkšnos, Plungės, Žemaičių Kalvarijos ir Sedos bažnyčias, esančias šv. Jokūbo piligriminio kelio atšakoje Telšių vyskupijoje.VIZITAI:


2018 m. metų lapkričio 5-7 d.  anglų k. mokytoja Jurgita Milašienė, dailės ir technologijų mokytoja Jolanta Alsytė ir istorijos mokytoja Vida Beresnienė lankėsi San Colombano al Lambro, Italijoje, pirmajame dalyvių susitikime. Susitikimo metu buvo aptartos tolimesnės projekto veiklos bei susipažinta su šalių partnerių švietimo sistemomis. Delegacijas priėmė miesto merijos atstovai. (pdf)


************


2019  m. balandžio mėn. įvyko antrasis susitikimas Prancūzijoje. Šiame susitikime dalyvavo Jurgita Milašienė ir Asta Arnašienė. Vizito metu jos mokėsi kurti programėles ir aptarė tolimesnes veiklas (pdf)

© 2006-2020 Usėnų pagrindinė mokykla | Visos teisės saugomos