Šilutės r. Usėnų pagrindinė mokykla


KONTAKTAI
Savivaldybės biudžetinė įstaiga Šilutės r. Usėnų pagrindinė mokykla

Jazminų g. 3, Usėnų k. ir sen., LT-99315, Šilutės r. sav.

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190697692

Tel.8 (441) 40142, 8 (441) 40287

Faks. 8 (441) 40142

Raštinės darbo laikas:
08:00 - 16:30

Rašykite mums:
Raštinė
Direktorius

Kaip mus rasti: žemėlapis.


PAIEŠKA
Darbo ritmai


1. Mokslo metų ir ugdymo proceso pradžia – 2020 m. rugsėjo 1 d.

2. Ugdymo proceso trukmė:  1-4 klasių mokiniams – 175 ugdymo dienos; 5–10 klasių mokiniams – 185 ugdymo dienos.

3. Ugdymo procesas skirstomas į du pusmečius, kurių trukmė (Mokytojų tarybos 2020-06-....posėdžio protokolas Nr. ...):

I pusmetis:

2020 m. rugsėjo 1 d. – 2021 m. sausio 22 d. (1-10 kl.);

II pusmetis:

2021 m. sausio 25 d. – 2021 m. birželio 9 d. (1 - 4 kl.)

2021 m. sausio 25 d. – 2021 m. birželio 23 d. (5 - 10 kl.)

4. Ugdymo proceso metu skiriamos atostogos:

Rudens atostogos

2020 m. spalio 26 d. – spalio 30 d.

Žiemos (Kalėdų) atostogos

2020 m. gruodžio 23 d. – 2021 m. sausio 5 d.

Žiemos atostogos

2021 m. vasario 15 d. – vasario 19 d.

Pavasario (Velykų) atostogos

2021 m. balandžio 6 d. – balandžio 9 d.

Vasaros atostogos

2021 m. birželio 9 d. – 2021 m. rugpjūčio 31 d.

2021 m. birželio 25 d. – 2021 m. rugpjūčio 31 d.

1-4 kl. mokiniams

5-10 kl. mokiniams

  1. Mokyklos ugdymo turinio dalis yra pažintinė, kultūrinė, meninė, kūrybine veikla. Ji organizuojama ne tik mokykloje, bet ir kitose aplinkose.:

5.1. Planuojamų lūkesčių diena – 2020 m. rugsėjo mėn.;

5.2. Projekto „Tarp Didžiosios ir Mažosios Lietuvos“ diena – 2020 m. rugsėjo mėn.;

5.3. Profesijų diena – 2020 m. spalio mėn.;

5.4. Kalėdinės dirbtuvės – 2020 m. lapkričio mėn.;

5.5. Kalėdinės eglutės renginiai – 2020 m. gruodžio mėn.;

5.6. Europos kultūrinio paveldo diena (pagal Erasmus+ programą) – 2021 m. kovo mėn.;

5.7. Krašto pažinimo diena (integruojant Kultūros paso edukacijas) – 2021 m. gegužės - birželio mėn.;

5.8. Pasiekimų ir pažangos diena – 2021 m. birželio mėn.

  1. Patyriminis mokymas vykdomas organizuojant praktinių studijų dienas pagal mokomųjų dalykų sritis, tam skiriant po vieną mokslo dieną: kalbų, socialinių mokslų, gamtos mokslų, matematikos/informacinių technologijų, menų, sporto/sveikos gyvensenos. Direktoriaus įsakymu nustatomos konkrečios datos ir sudaromos darbo grupės.
© 2006-2021 Usėnų pagrindinė mokykla | Visos teisės saugomos