Šilutės r. Usėnų pagrindinė mokykla


KONTAKTAI
Savivaldybės biudžetinė įstaiga Šilutės r. Usėnų pagrindinė mokykla

Jazminų g. 3, Usėnų k. ir sen., LT-99315, Šilutės r. sav.

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190697692

Tel.8 (441) 40142, 8 (441) 40287

Faks. 8 (441) 40142

Raštinės darbo laikas:
08:00 - 16:30

Rašykite mums:
Raštinė
Direktorius

Kaip mus rasti: žemėlapis.

PAIEŠKA
Darbo ritmai

  1. Mokslo metų ir ugdymo proceso pradžia – 2019 m. rugsėjo 2 d.
  2. Ugdymo proceso trukmė: 1-4 kl. – 175ugdymo dienos, 5-10 kl. – 185 ugdymo dienos.

 

  1. Ugdymo procesas skirstomas pusmečiais, kurių trukmė:

I pusmetis:

2019-09-02 – 2020-01-24 – 1-10 kl. mokiniams;

II pusmetis:

2020-01-27 – 2020-06-09 – 1-4 kl. mokiniams;

2020-01-27 – 2020-06-23  – 5-10 kl. mokiniams.

 

  1. Mokiniams atostogos skiriamos:

Rudens atostogos

2019-10-28–2019-10-31

4 d.

Žiemos (Kalėdų) atostogos

2019-12-23–2020-01-03

6 d.

Žiemos atostogos

2020-02-17–2020-02-21

5 d.

Pavasario (Velykų) atostogos

2020-04-14–2020-04-17

4 d.

Vasaros atostogos

2020-06-10 – 2020-08-31

2020-06-25 – 2020-08-31

1-4 klasių mokiniams

5-10 klasių mokiniams

           

  1. Mokyklos ugdymo turinio dalis yra pažintinė, kultūrinė, meninė, kūrybine veikla. Ji organizuojama ne tik mokykloje, bet ir kitose aplinkose. Šiai veiklai per mokslo metus skiriama 7 dienos:

5.1. Planuojamų lūkesčių diena – 2019 m. rugsėjo mėn.;

5.2. Profesijų diena – 2019 m. spalio mėn.;

5.3. Kalėdinės dirbtuvės – 2019 m. lapkričio mėn.;

5.4. Kalėdinės eglutės renginiai – 2019 m. gruodžio mėn.;

5.5. Europos kultūrinio paveldo diena (pagal Erasmus+ programą) – 2020 m. kovo mėn.;

5.6. Krašto pažinimo diena (integruojant Kultūros paso edukacijas) – 2020 m. gegužės - birželio mėn.;

5.7. Pasiekimų ir pažangos diena – 2020 m. birželio mėn.

  1. Patyriminis mokymas vykdomas organizuojant praktinių studijų dienas pagal mokomųjų dalykų sritis, tam skiriant po vieną mokslo dieną: kalbų, socialinių mokslų, gamtos mokslų, matematikos/informacinių technologijų, menų, sporto/sveikos gyvensenos. Direktoriaus įsakymu nustatomos konkrečios datos ir sudaromos darbo grupės.

 

© 2006-2020 Usėnų pagrindinė mokykla | Visos teisės saugomos